Preduzeće AIR SPEED DOO osnovano je 1992. godine, sa sedištem u Beogradu, ulica Bulevar vojvode Mišića 51a, lokal 1.

Osnovna delatnost preduzeća je međunarodna špedicija - carinsko posredovanje i zastupanje, organizacija transporta vlastitim i angažovanim prevoznim sredstvima, skladištenje carinske i necarinske robe, spoljna trgovina - uvoz i izvoz, kao i celokupna stručna pomoć i savetovanje, u vezi sa spoljnotrgovinskom delatnošću.

Dugogodišnjim radom stekli smo dragoceno iskustvo u pomenutoj oblasti, čime uhodani tim od 32 stručno osposobljenih ljudi u svakoj prilici može da udovolji i najsloženijim zahtevima klijenata.

Nadamo se da ćete se i Vi, poput velikog broja naših stalnih klijenata, koji su već upoznali našu poslovnost i profesionalnost, odlučiti da nam ukažete poverenje.

NAŠE GLAVNE DELATNOSTI
carinsko posredovanje i zastupanje
organizacija transporta
skladištenje robe
uvoz i izvoz
konsalting

 

Ovim se potvrđuje da špedicija AIR SPEED Beograd u svom poslovanju u potpunosti primenjuje OPŠTE USLOVE POSLOVANJA MEĐUNARODNIH LOGISTIČARA I ŠPEDITERA SRBIJE (s.gl.105/2008) "AIR SPEED" D.O.O. Bulevar vojvode Mišica 51a lokal 1, 11142 BEOGRAD, br.res.PS Fi:3665/92, m.br.07814038, PEPDV br.130976571, PIB br.100292704, upl. i uneti kapital 4513,15 EUR, tek. rn.Erste Banka 340-11013140-68, Banka Intesa-160-261319-73, UniCredit banka 170-15312-56, SocieteGeneral banka 275-10222097646-54, Credit Agricole 330-410114-75