http://www.upravacarina.rs

 

http://www.pks.rs/

 

http://www.nbs.rs

 

http://www.apr.gov.rs/

 

http://europa.eu/

 

http://ec.europa.eu

 

http://www.mfin.gov.rs/

 

http://www.pumedtrans.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovim se potvrđuje da špedicija AIR SPEED Beograd u svom poslovanju u potpunosti primenjuje OPŠTE USLOVE POSLOVANJA MEĐUNARODNIH LOGISTIČARA I ŠPEDITERA SRBIJE (s.gl.105/2008) "AIR SPEED" D.O.O. Bulevar vojvode Mišica 51a lokal 1, 11142 BEOGRAD, br.res.PS Fi:3665/92, m.br.07814038, PEPDV br.130976571, PIB br.100292704, upl. i uneti kapital 4513,15 EUR, tek. rn.Erste Banka 340-11013140-68, Banka Intesa-160-261319-73, UniCredit banka 170-15312-56, SocieteGeneral banka 275-10222097646-54, Credit Agricole 330-410114-75