AIR SPEED DOO Beograd - međunarodna i unutrašnja špedicija

Maticni br. preduzeća 07814038 , PIB br.100292704

DIREKCIJA

Bulevar vojvode Mišića 51a, lokal 1

11142 Beograd, Srbija

Telefon/Fax:

+381 11 32 38 518

+381 11 32 44 483

+381 11 32 42 416

E-mail:

OFFICE: office@airspeed.rs

TRANSPORT: transport@airspeed.rs,

ŠPEDICIJA: spedicija@airspeed.rs

 

Ovim se potvrđuje da špedicija AIR SPEED Beograd u svom poslovanju u potpunosti primenjuje OPŠTE USLOVE POSLOVANJA MEĐUNARODNIH LOGISTIČARA I ŠPEDITERA SRBIJE (s.gl.105/2008) "AIR SPEED" D.O.O. Bulevar vojvode Mišica 51a lokal 1, 11142 BEOGRAD, br.res.PS Fi:3665/92, m.br.07814038, PEPDV br.130976571, PIB br.100292704, upl. i uneti kapital 4513,15 EUR, tek. rn.Erste Banka 340-11013140-68, Banka Intesa-160-261319-73, UniCredit banka 170-15312-56, SocieteGeneral banka 275-10222097646-54, Credit Agricole 330-410114-75