Drumski transport robe vršimo, kako svojim kamionima, tako i angažovanjem prevoznih sredstava dugogodišnjih korespodentnih firmi širom Srbije, a i Evrope.

 

Takođe smo ostvarili višegodišnju saradnju sa špediterskim kućama iz Italije, Francuske, Austrije i drugih evropskih zemalja čime širimo mrežu pokrivenosti da bi na taj način pružili što efikasniju i sigurniju uslugu cenjenim klijentima.

 

Na tržištu Italije i Francuske smo prisutni svake nedelje (zbirni transport), tj. vršimo transport zbirnih pošiljki u uvozu i izvozu robe u i iz našeg centralnog carinskog magacina u Vrčinu, površine 1200m2, kao i distribuciju ocarinjene i neocarinjene robe (naknadni tranzit) širom Srbije.

 

Avio transport. Preko naše ekspoziture na Aerodromu Beograd pružamo usluge avionskog prevoza robe za bilo koju destinaciju u svetu. Ostvarili smo dugogodišnju saradnju sa brojnim kurirskim službama kao i velikim kontejnerskim (vangabaritnim) prevoznicima. Nadamo se da ćete se i Vi poput velikog broja naših stalnih klijenata, koji su već upoznali našu poslovnost i profesionalnost, odlučiti da nam ukažete poverenje.

 

 

Kontakt:

tel: 011/324-24-16

fax: 011/770-39-29

email: transport@airspeed.rs

 

PREUZMITE DISPOZICIJU

ZA TRANSPORT:

 

Nalog za prevoz (82kB)

 

 

 

 

 

 

Ovim se potvrđuje da špedicija AIR SPEED Beograd u svom poslovanju u potpunosti primenjuje OPŠTE USLOVE POSLOVANJA MEĐUNARODNIH LOGISTIČARA I ŠPEDITERA SRBIJE (s.gl.105/2008) "AIR SPEED" D.O.O. Bulevar vojvode Mišića 51a lokal 1, 11142 BEOGRAD, br.res.PS Fi:3665/92, m.br.07814038, PEPDV br.130976571, PIB br.100292704, upl. i uneti kapital 4513,15 EUR, tek. rn.Erste Banka 340-11013140-68, Banka Intesa-160-261319-73, UniCredit banka 170-15312-56, SocieteGeneral banka 275-10222097646-54, Credit Agricole 330-410114-75